MPSC Rajyaseva question paper

नमस्कार मित्रांनो या आर्टिकल मध्ये MPSC Rajyaseva question paper आणि त्यांच्या Answer key पान प्रोवाइड केलेल्या आहेत . अधिक माहितीसाठी खाली पहा.

In this article, we have given MPSC Rajyaseva Question Papers and answer keys in PDF and MPSC Mains Question Paper in PDF.

MPSC Rajyaseva question paper 2022

Held on 21/8/022

PSC Prelims 21/8/022 GS Paper -1Download
MPSC Prelim 21/8/022 GS Paper -1 (Answer Key)Download
MPSC Prelim 21/8/022 (C-SAT) Paper -2Download
MPSC Prelim 21/8/022(C-SAT) (Answer Key)Download

MPSC question paper 2021 pdf download

MPSC Rajyaseva Prelims Question Paper Dated 23/1/2022 And MPSC Rajyaseva Paper 2 – (CSAT) Dated 23/1/2022

MPSC Prelims 2021 GS Paper -1 mpsc question paper 2021 pdf download
mpsc prelims question paper 2021
Download
MPSC Prelim 2021 GS Paper -1 (Answer Key)Download
MPSC Prelim 2021 (C-SAT) Paper -2Download
MPSC Prelim 2021 (C-SAT) (Answer Key)Download

MPSC Rajyaseva Mains Question Paper (May 2022)

MPSC Mains 2021Question PaperFirst Answer Key
State Services Main Examination 2021 – Marathi and English -DescriptiveDownloadDescriptive
State Service Main Examination 2021 – Marathi and English -ObjectiveDownloadDownload
State Service Main Examination 2021- General Studies 1DownloadDownload
MPSC Mains 2021 Paper 4 GS-2DownloadDownload
MPSC Mains 2021 Paper 5 GS-3DownloadDownload
MPSC Mains 2021 Paper 6 GS-4DownloadDownload

mpsc rajyaseva question paper and answer keys PDF 2020

 • MPSC question papers with answers pdf 2020
MPSC Prelim 2020 GS Paper -1 Download Question Papers
MPSC Prelim 2020 GS Paper -1 (Answer Key)Download Ans Key (First Answer Key)
MPSC Prelim 2020 (C-SAT) Paper -2Download Question Papers
MPSC Prelim 2020 (C-SAT) GS Paper -2  (Answer Key)Download Ans Key (First Answer Key)
MPSC Mains 2020Question PaperFirst Answer Key
MPSC Mains 2020 Paper 2 English/MarathiDownloadDownload
MPSC Mains 2020 Paper 3 GS-1DownloadDownload
MPSC Mains 2020 Paper 4 GS-2DownloadDownload
MPSC Mains 2020 Paper 5 GS-3DownloadDownload
MPSC Mains 2020 Paper 6 GS-4DownloadDownload

MPSC Rajyaseva Question Paper 2019

 • MPSC question papers with answers pdf 2019 With Answer Key
MPSC Prelim 2019 GS Paper -1 Download Question Papers
MPSC Prelim 2019 GS Paper -1Download Ans Key
MPSC Prelim 2019 GS Paper -2  Download Question Papers
MPSC Prelim 2019 GS Paper -2 Download Ans Key
 • MPSC question papers with answers pdf 2019 With Answer Key

General Studies Paper

GS 1            Question paper | Answer key

GS 2            Question paper | Answer key

GS 3            Question paper | Answer key

GS 4            Question paper | Answer key

MPSC Rajyaseva Question Paper 2018

 • MPSC question papers with answers pdf 2018 With Answer Key

Prelims

paper 1        Question paper | Answer key

paper 2        Question paper Answer key

MPSC Rajyaseva Mains Question Papers 2018

Mains

Language Papers

paper 1       Question paper | Written paper

Paper 2       Question paper Answer key

General Studies Paper

GS 1            Question paper Answer key

GS 2            Question paper | Answer key

GS 3            Question paper Answer key

GS 4            Question paper | Answer key

MPSC Rajyaseva Question Paper 2017

Prelims

paper 1        Question paper Answer key

paper 2        Question paper | Answer key

MPSC Rajyaseva Mains Question Papers 2017

 • MPSC Rajyaseva Mains Question Papers 2017 With Answer Key
 • MPSC Rajyaseva Main 2017 Paper 1 English Marathi

Mains

Language Papers

paper 1       Question paper | Written paper

Paper 2       Question paper Answer key

General Studies Paper

GS 1            Question paper | Answer key

GS 2            Question paper | Answer key

GS 3            Question paper | Answer key

GS 4            Question paper Answer key

MPSC Rajyaseva Question Paper 2016

 • MPSC Rajyaseva Question Prelims Papers 2016 With Answer Key

From 2016, there is a new pattern for the first two papers i.e. Marathi and English language papers. Below you will find MPSC Question Papers with Answer Key. You need to know 

 • MPSC Rajyaseva Prelim Question Paper 2016

Prelims

paper 1        Question paper | Answer key

paper 2        Question paper | Answer key

MPSC Rajyaseva Mains Question Papers 2016

 • MPSC Rajyaseva Mains Question Papers 2016 With Answer Key
 • MPSC Rajyaseva Main Paper 1 English Marathi 2016

Mains

Language Papers

paper 1       Question paper 

Paper 2       Question paper | Answer key

General Studies Paper

GS 1            Question paper | Answer key

GS 2            Question paper | Answer key

GS 3            Question paper | Answer key

GS 4            Question paper Answer key

MPSC Rajyaseva Question Paper 2015

 • MPSC Rajyaseva Prelim Question Paper 2015 With Answer Key

Prelims

paper 1                 Question paper | Answer key

paper 2 CSAT       Question paper | Answer key

Mains

Language Papers

paper 1       Question paper | Written paper

Paper 2       Question paper | Written paper

(Language papers are descriptive in nature)

General Studies Paper

GS 1            Question paper | Answer key

GS 2            Question paper | Answer key

GS 3            Question paper | Answer key

GS 4            Question paper | Answer key

MPSC Rajyaseva Question Paper 2014

MPSC Rajyaseva Mains Question Papers 2014 With Answer Key

MPSC Rajyaseva Main 2014 Paper 1 Marathi Mains Language Papers

Paper 1      Question paper 

Paper 2      Question paper  (Language papers are descriptive in nature)

General Studies Paper

GS 1            Question paper | Answer key

GS 2            Question paper | Answer key

GS 3            Question paper | Answer key

GS 4            Question paper | Answer key

MPSC Rajyaseva Question Paper 2013

 • MPSC Rajyaseva Prelim Exam 2013 With Answer Key

paper 1 (General Studies paper 1 prelim 2013)

Download Question Paper | Download Answer key

Paper 2 ( CSAT prelims 2013 paper 2 )

Download Question Paper | Download Answer key

MPSC MAINS QUESTION PAPER (2013)

paper 1 (Language paper 1)

Download Question Paper

Note – Answer key is not provided by MPSC papers are descriptive in Nature.

paper 1 (Language paper 1)

Download Question Paper

Note – Answer key is not provided by MPSC papers are descriptive in Nature

General Studies 1 paper 2013 pdf

Download question Paper | Download Answer key

General Studies 2 paper 2013 pdf

Download question Paper | Download Answer key

General Studies 3 paper 2013 pdf

Download question Paper | Download Answer key

General Studies 4 paper 2013 pdf

Download question Paper | Download Answer key

MPSC Rajyaseva Question Paper 2012

 • MPSC Rajyaseva Prelim 2012 QUESTION PAPERS With Answer Key

PRELIMS (2012)

paper 1 (General Ability Test MPSC prelim 2012)

Download Question Paper | Download Answer key

MAINS (2012)

paper 1 (Language paper 1)

Download Question Paper

paper 1 (Language paper 1)

Download Question Paper

Note – Answer key is not provided by MPSC papers are descriptive in nature.

General Studies 1 paper 2012 pdf

Download question Paper | Download Answer key

General Studies 2 paper 2012 pdf

Download question Paper | Download Answer key

General Studies 3 paper 2012 pdf

Download question Paper | Download Answer key

General Studies 4 paper 2012 pdf

Download question Paper | Download Answer key

MPSC Rajyaseva Question Paper 2011

मित्रांनो 2011 पर्यंत आयोगमार्फत फक्त General ability नावाने एकाच पेपर घेतला जात होता 

MPSC Question Paper 2011

 • MPSC Rajyaseva Prelim 2011 Question Paper With Answer Key
MPSC 2011 prelims General Ability Test [Question Paper]Download
MPSC 2011 prelims General Ability Test [Answer Key]Download

MPSC Rajyaseva Question Paper 2010

MPSC Prelims Question Paper 2010

MPSC 2010 prelims General Ability Test [Question Paper]Download
MPSC 2010 prelims General Ability Test [Answer Key]Download

मित्रांनो 2010 नंतर चे पापर्स डाउनलोड करण्या साठी खाली पहा 

MPSC Question Paper download 2009

General Ability Test

Download Question Paper | Download Answer Paper

MPSC Question Paper download 2008

Note: Exam was not Conducted in the year 2008.

MPSC Question Paper download 2007

General Ability Test

Download Question Paper | Download Answer key

MPSC Question Paper download 2006

General Ability Test

Download Question Paper | Download Answer key

MPSC Question Paper download 2004

General Ability Test 

Download Question Paper and Answer key

MPSC Question Paper download 2003

Download Question Paper with Answer key 

Please comment below for any broken links

Leave a Comment