MPSC Question Papers with Answers PDF

नमस्कार मित्र आणि मैत्रिणनींनो या आर्टिकल मध्ये आपल्याला सर्व mpsc question papers with answers pdf च्या डाउनलोड लिंक्स ह्या प्रोवाइड केलेल्या आहेत.

मित्रांनो कुठली ही एक्झॅम असली तरी मागील वर्षीचे exam papers solve करण्यासारखा कुठलाच चांगला पर्याय नाही . कारण याचे अनेक फायदे आहेत यामुळे आपल्याला त्या एक्झॅम मध्ये कुठल्या टाइप चे questions विचारले जातात याची आपल्याला पूर्ण आयडिया येऊन जाते आणि नक्कीच MPSC काही यास अपवाद नाही.

Previous year’s question papers of MPSC with Answers चा तुम्हाला 100% फायदा होणार ही तर नक्कीच . फक्त मित्रांनो तुम्हाला study चे योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे त्यासाठी तुम्ही आमची MPSC Preparation Strategy फॉलो करू शकता . यात आम्ही time management कसे करावे सोबत कुठल्या गोष्टीला किती वेळ द्यावा याची detailed information दिलेली आहे.

खाली दिलेल्या लिंक्स मध्ये first position ला   MPSC Rajyaseva Question Papers from 2011 to 2022 ची link दिलेले आहेत .सर्व previous year question papers of MPSC तुम्ही क्लिक here to download या बाटणवर click करून download करू शकता.

Question papers for MPSC with answer Key in Marathi pdf

MPSC Rajyaseva question papers

या भागात आपल्याला MPSC Rajyaseva Question Papers and Answer Keys PDF to Download ची लिंक भेटेल . तुम्हाला याचा नक्कीच फायदा होईल अशीच अपेक्षा करतो.

Click here to Download

MPSC Combine Question Papers with Answers pdf (GROUP B)

मित्रांनो तुम्हाला तर महिती आहेच की आयोगाने 2017 पासून PSI ASO आणि STI चा एकाच पेपर केलेल्या आहे त्यामुळेच तुम्हाला एकाच पेपर पाहण्यास मिळेल . 

त्या पेक्षा जुन्या papers च्या मात्र separate लिंक्स मिळतील . 

MPSC Combine Question Papers (PSI STI ASO Question Papers)

Click here to Download

MPSC Combined Group ‘C’ previous questions papers with answer keys

GROUP B प्रमाणेच GROUP C ची पण एक्झॅम ही एकाच आहे . ग्रुप ब प्रमाणे paper 2 आणि 3 separate आहेत याची नोंद घ्यावी.

या group मध्ये प्रतेक एक्झॅम च्या काही स्पेसिफिक requirnments आहेत . त्या बद्दल सुद्धा तुम्ही पूर्ण पाने माहिती घेणे गरजेचे आहे.

MPSC Combine ‘C’ Previous Year Question Papers

Click here to Download

राहिलेल्या विभागाच्या DOWNLOAD लिंक्स ह्या UPDATE करत आहोत.

MPSC Rajyaseva question paper

येथे तुम्हाला Rajyaseva चे सर्व Question papers मिळतीलच असे नाही आणि म्हणून तुम्ही प्लीज MPSC Rajyaseva question papers या main page वर जा.

MPSC Rajyaseva question paper 2022

Held on 21/8/022

PSC Prelims 21/8/022 GS Paper -1Download
MPSC Prelim 21/8/022 GS Paper -1 (Answer Key)Download
MPSC Prelim 21/8/022 (C-SAT) Paper -2Download
MPSC Prelim 21/8/022(C-SAT) (Answer Key)Download

MPSC Rajyaseva question paper 2021 pdf download

या article मध्ये आयोगाने घेतलेल्या 23/1/2022 चा paper ची pdf पण उपलब्ध करून दिलेली आहे.

MPSC Rajyaseva Question Paper 2022 (Prelims)

MPSC Rajyaseva Paper 2 – (CSAT) 2022

MPSC Prelims 2021 GS Paper -1 mpsc question paper 2021 pdf download
mpsc prelims question paper 2021
Download
MPSC Prelim 2021 GS Paper -1 (Answer Key)Download
MPSC Prelim 2021 (C-SAT) Paper -2Download
MPSC Prelim 2021 (C-SAT) (Answer Key)Download

MPSC Rajyaseva Question Paper 2020

 • MPSC question papers with answers pdf 2020
MPSC Prelim 2020 GS Paper -1 Download Question Papers
MPSC Prelim 2020 GS Paper -1 (Answer Key)Download Ans Key (First Answer Key)
MPSC Prelim 2020 (C-SAT) Paper -2Download Question Papers
MPSC Prelim 2020 (C-SAT) GS Paper -2  (Answer Key)Download Ans Key (First Answer Key)
MPSC Mains 2020Question PaperFirst Answer Key
MPSC Mains 2020 Paper 2 English/MarathiDownloadDownload
MPSC Mains 2020 Paper 3 GS-1DownloadDownload
MPSC Mains 2020 Paper 4 GS-2DownloadDownload
MPSC Mains 2020 Paper 5 GS-3DownloadDownload
MPSC Mains 2020 Paper 6 GS-4DownloadDownload

MPSC Rajyaseva Question Paper 2019

 • MPSC question papers with answers pdf 2019 With Answer Key
MPSC Prelim 2019 GS Paper -1 Download Question Papers
MPSC Prelim 2019 GS Paper -1Download Ans Key
MPSC Prelim 2019 GS Paper -2  Download Question Papers
MPSC Prelim 2019 GS Paper -2 Download Ans Key
 • MPSC question papers with answers pdf 2019 With Answer Key

General Studies Paper

GS 1            Question paper | Answer key

GS 2            Question paper | Answer key

GS 3            Question paper | Answer key

GS 4            Question paper | Answer key

MPSC Rajyaseva Question Paper 2018

 • MPSC question papers with answers pdf 2018 With Answer Key

Prelims

paper 1        Question paper | Answer key

paper 2        Question paper Answer key

MPSC Rajyaseva Mains Question Papers 2018

Mains

Language Papers

paper 1       Question paper | Written paper

Paper 2       Question paper Answer key

General Studies Paper

GS 1            Question paper Answer key

GS 2            Question paper | Answer key

GS 3            Question paper Answer key

GS 4            Question paper | Answer key

MPSC Rajyaseva Question Paper 2017

Prelims

paper 1        Question paper Answer key

paper 2        Question paper | Answer key

MPSC Rajyaseva Mains Question Papers 2017

 • MPSC Rajyaseva Mains Question Papers 2017 With Answer Key
 • MPSC Rajyaseva Main 2017 Paper 1 English Marathi

Mains

Language Papers

paper 1       Question paper | Written paper

Paper 2       Question paper Answer key

General Studies Paper

GS 1            Question paper | Answer key

GS 2            Question paper | Answer key

GS 3            Question paper | Answer key

GS 4            Question paper Answer key

MPSC Rajyaseva Question Paper 2016

 • MPSC Rajyaseva Question Prelims Papers 2016 With Answer Key

From 2016, there is a new pattern for the first two papers i.e. Marathi and English language papers. Below you will find MPSC Question Papers with Answer Key. You need to know 

 • MPSC Rajyaseva Prelim Question Paper 2016

Prelims

paper 1        Question paper | Answer key

paper 2        Question paper | Answer key

MPSC Rajyaseva Mains Question Papers 2016

 • MPSC Rajyaseva Mains Question Papers 2016 With Answer Key
 • MPSC Rajyaseva Main Paper 1 English Marathi 2016

Mains

Language Papers

paper 1       Question paper 

Paper 2       Question paper | Answer key

General Studies Paper

GS 1            Question paper | Answer key

GS 2            Question paper | Answer key

GS 3            Question paper | Answer key

GS 4            Question paper Answer key

MPSC Rajyaseva Question Paper 2015

 • MPSC Rajyaseva Prelim Question Paper 2015 With Answer Key

Prelims

paper 1                 Question paper | Answer key

paper 2 CSAT       Question paper | Answer key

Mains

Language Papers

paper 1       Question paper | Written paper

Paper 2       Question paper | Written paper

(Language papers are descriptive in nature)

General Studies Paper

GS 1            Question paper | Answer key

GS 2            Question paper | Answer key

GS 3            Question paper | Answer key

GS 4            Question paper | Answer key

MPSC Rajyaseva Question Paper 2014

MPSC Rajyaseva Mains Question Papers 2014 With Answer Key

MPSC Rajyaseva Main 2014 Paper 1 Marathi Mains Language Papers

Paper 1      Question paper 

Paper 2      Question paper  (Language papers are descriptive in nature)

General Studies Paper

GS 1            Question paper | Answer key

GS 2            Question paper | Answer key

GS 3            Question paper | Answer key

GS 4            Question paper | Answer key

MPSC Rajyaseva Question Paper 2013

 • MPSC Rajyaseva Prelim Exam 2013 With Answer Key

paper 1 (General Studies paper 1 prelim 2013)

Download Question Paper | Download Answer key

Paper 2 ( CSAT prelims 2013 paper 2 )

Download Question Paper | Download Answer key

MPSC MAINS QUESTION PAPER (2013)

paper 1 (Language paper 1)

Download Question Paper

Note – Answer key is not provided by MPSC papers are descriptive in Nature.

paper 1 (Language paper 1)

Download Question Paper

Note – Answer key is not provided by MPSC papers are descriptive in Nature

General Studies 1 paper 2013 pdf

Download question Paper | Download Answer key

General Studies 2 paper 2013 pdf

Download question Paper | Download Answer key

General Studies 3 paper 2013 pdf

Download question Paper | Download Answer key

General Studies 4 paper 2013 pdf

Download question Paper | Download Answer key

MPSC Rajyaseva Question Paper 2012

 • MPSC Rajyaseva Prelim 2012 QUESTION PAPERS With Answer Key

PRELIMS (2012)

paper 1 (General Ability Test MPSC prelim 2012)

Download Question Paper | Download Answer key

MAINS (2012)

paper 1 (Language paper 1)

Download Question Paper

paper 1 (Language paper 1)

Download Question Paper

Note – Answer key is not provided by MPSC papers are descriptive in nature.

General Studies 1 paper 2012 pdf

Download question Paper | Download Answer key

General Studies 2 paper 2012 pdf

Download question Paper | Download Answer key

General Studies 3 paper 2012 pdf

Download question Paper | Download Answer key

General Studies 4 paper 2012 pdf

Download question Paper | Download Answer key

MPSC Rajyaseva Question Paper 2011

मित्रांनो 2011 पर्यंत आयोगमार्फत फक्त General ability नावाने एकाच पेपर घेतला जात होता 

 • MPSC Rajyaseva Prelim 2011 Question Paper With Answer Key
MPSC 2011 prelims General Ability Test [Question Paper]Download
MPSC 2011 prelims General Ability Test [Answer Key]Download

MPSC Rajyaseva Question Paper 2010

MPSC Prelims Question Paper 2010

MPSC 2010 prelims General Ability Test [Question Paper]Download
MPSC 2010 prelims General Ability Test [Answer Key]Download

मित्रांनो 2010 नंतर चे पापर्स डाउनलोड करण्या साठी खाली पहा 

MPSC Question Paper download 2009

General Ability Test

Download Question Paper | Download Answer Paper

MPSC Question Paper download 2008

Note: Exam was not Conducted in the year 2008.

MPSC Question Paper download 2007

General Ability Test

Download Question Paper | Download Answer key

MPSC Question Paper download 2006

General Ability Test

Download Question Paper | Download Answer key

MPSC Question Paper download 2004

General Ability Test 

Download Question Paper and Answer key

MPSC Question Paper download 2003

Download Question Paper with Answer key 

Please comment below for any broken links

Comments are closed.